Porovnat
Uživatelské menu

Prodloužená záruka 66

Podmínky prodloužené záruky (dále jen „Podmínky záruky 66“):

1. Záruka 66 je poskytována zákazníkům / spotřebitelům, kteří:
• zakoupili zařízení značky CATA EMPIRE, na nějž se Záruka 66 vztahuje, od data 10.11.2021 až do odvolání, jako nový výrobek, a to u prodejce zařízení značky CATA EMPIRE v České republice
• řádně, a na základě správných, úplných a pravdivých údajů, sebe, jako uživatele takovéhoto výrobku, stejně tak výrobek samotný, zaregistrovali na webové stránce https://zaruka.cekoimport.cz/ nejpozději do 66 dnů od jeho zakoupení
• obdrželi na základě této své registrace CERTIFIKÁT POTVRZENÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY.

2. Záruku 66 lze poskytnout pouze zákazníkovi / spotřebiteli s platným CERTIFIKÁTEM POTVRZENÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY a dokladem o zakoupení zařízení CATA EMPIRE.

3. Podmínky Záruky 66 jsou smluvní zárukou na technickou funkčnost motoru a ovládání zařízení CATA EMPIRE a vyznačují se prodloužením dvouleté smluvní záruky (vyplývající z platných Záručních podmínek společnosti ČEKO IMPORT a.s.) o další, bezprostředně navazující, 42měsíční smluvní záruku specifikovanou těmito Podmínkami záruky 66.

4. Tato navýšená smluvní záruční doba v trvání 42 měsíců už nemůže být nijak prodloužena a na její nepřetržitý běh nemají vliv žádné vady, reklamace, vyřizování reklamací, doba záručních oprav, výměna součástí nebo použití náhradního dílu zařízení ani žádné jiné okolnosti.

5. V rámci poskytnuté Záruky 66 má zákazník / spotřebitel právo pouze na bezplatnou záruční opravu opravitelných vad motoru a ovládání zařízení CATA EMPIRE, které se vyskytnou v jejím průběhu. Reklamovat a uplatnit toto právo je potřeba co nejdříve po zjištění vady, a to na e-mailu zaruka66@cekoimport.cz nebo na bezplatné tel. lince: 800 101 198. Při uznání reklamace může být motor / ovládání zařízení pokaždé buď opraven/o, nebo nahrazen/o novým motorem či ovládáním. To vše podle uvážení servisu firmy ČEKO IMPORT a.s.

6. Zákazník / spotřebitel nemá na základě poskytnuté Záruky 66, ani v souvislosti s ní, žádné jiné právo z odpovědnosti za vady, právo na náhradu žádných nákladů ani žádné jiné právo, nárok nebo pohledávku vůči poskytovateli Záruky 66, prodejci, výrobci, dovozci, distributorovi ani komukoli jinému.

7. Poskytnutá Záruka 66 se nevztahuje na poškození, opotřebení, vady a jiné nedostatky zařízení CATA EMPIRE vyloučené ze záruky v platných Záručních podmínkách společnosti ČEKO IMPORT a.s. Dále se nevztahuje na povrchové vady, vady softwaru, vady elektronické řídící části motoru či ovládání zařízení, poškození, opotřebení, vady a jiné nedostatky způsobené (byť i jen zčásti) použitím nevhodného čisticího nebo jiného obdobného prostředku či náplně, nedodržením návodu k obsluze, montážních pokynů nebo zanedbáním řádné údržby, prováděné podle návodu.

8. Lhůty pro vyřizování reklamací a provádění bezplatných záručních oprav, v rámci poskytnuté Záruky 66, závisejí pouze na dohodě reklamujícího zákazníka / spotřebitele se servisem společnosti ČEKO IMPORT a.s.

9. Záruku 66 lze poskytnout pouze na Kuchyňské digestoře

10. Záruka 66 platí pouze při splnění všech podmínek stanovených v Podmínkách záruky 66. Není-li jakákoli z nich splněna nebo přestane-li být splňována, Záruka 66 (včetně všech z ní vyplývajících uplatněných či neuplatněných práv, nároků a pohledávek) zaniká.

11. Podmínkou pro uplatnění práva zákazníka ze Záruky 66 je, že výrobek byl vždy opravován pověřeným servisním střediskem společnosti ČEKO IMPORT a.s.

12. Při reklamaci a uplatnění každého práva ze Záruky 66 musí zákazník / spotřebitel předložit:
• originál stvrzenky o zakoupení reklamovaného zařízení CATA EMPIRE
• originál CERTIFIKÁTU POTVRZENÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
• všechny dosavadní potvrzení o opravě týkající se reklamovaného zařízení.
Nepředloží-li zákazník / spotřebitel kterýkoli z těchto dokladů, nemůže mu být reklamace uznána, ani provedena bezplatná záruční oprava.

13. Zákazníkem / spotřebitelem se pro účely Záruky 66 rozumí takový kupující, který nakoupil produkt pro vlastní potřebu, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

14. Záruka 66 je vytvořená exkluzívně pro Českou republiku a neplatí v jiných zemích.

15. Nevyplývá-li z Podmínek záruky 66 jinak, řídí se právní vztahy, související s poskytnutou Zárukou 66, platnými Záručními podmínkami společnosti ČEKO IMPORT a.s.

16. Jakékoliv další informace o Záruce 66 nebo o Podmínkách záruky 66 poskytne servisní infolinka společnosti ČEKO IMPORT a.s. a to na bezplatné tel. lince: 800 101 198

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později